DSR

본문 바로가기 페이지 하단 바로가기


Lịch sử

Sáng tạo giá trị mới

 • 2017
  Tháng 1Bắt đầu khởi công xây dựng
 • 2016
  Tháng 11 Được cấp giấy phép đầu tư
  2016
  Tháng 8Hiệp hội kí kết đầu tư tại việt nam
Nhập thông tin
Hỗ trợ khách hàng Vấn đáp    Tư vấn sản phẩm   
Tên doanh nghiệp
Họ và tên
Quốc gia
Địa chỉ liên lạc Điện thoại di động
E-mail
Địa chỉ
Chi tiết
 • Viết lại
 • Gửi