DSR

본문 바로가기 페이지 하단 바로가기


Vị trí

DSR Sáng tạo những giá trị mới

VĂN PHÒNG CHÍNH VÀ NHÀ MÁY

 

· Địa chỉ :
Lô D_5G_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3,
                    Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
· Điện thoại :
070-4102-0500
VĂN PHÒNG CHÍNH VÀ NHÀ MÁY